کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار COMSOL و کاربردهای آن در فیزیک و مهندسی پلاسما تاریخ ثبت : 1395/06/03
طبقه بندي : ,,
عنوان : کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار COMSOL و کاربردهای آن در فیزیک و مهندسی پلاسما
لینک : http://bsc-new.umz.ac.ir/uploads/92.09.13_کارگاه_آموزشی_آشنایی_با_نرم_افزار_comsol_و_کاربردهای_آن_در_فیزیک_و_مهندسی_پلاسما.png
تعداد نمایش : 212 <<بازگشت